FAQs

Frequently Asked Questions

Naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof valt lachgas niet langer onder de Geneesmiddelenwet en is het vanaf 1 april 2016 een ‘waar’ geworden, waardoor het momenteel onder de Warenwet valt. Doordat lachgas momenteel onder de Warenwet valt, ligt het toezicht bij de Voedsel en Warenautoriteiten (NVWA). Zij hebben een risicoanalyse laten uitvoeren door het RIVM. De conclusie van dit onderzoek luidt dat er geen harde aanwijzingen zijn voor een ernstig gezondheidsrisico bij recreatief gebruik. Hierdoor is er geen reden voor de Voedsel en Warenautoriteit om momenteel handhavend op te treden op grond van de zogenoemde Warenwet.

De NVWA treedt normaliter op wanneer er een bijzonder gevaar bestaat voor de gezondheid of de veiligheid van personen. Op basis van een onderzoek, uitgevoerd door de RIVM, is gebleken dat dit niet het geval is, waardoor de NVWA tot dusver geen reden ziet om handhavend op te treden.

Lachgas is onder andere een anesthetisch gas, dat in het verleden veel is gebruikt bij verdovingen in ziekenhuizen en bij tandartsen. De mate waarin lachgas tegenwoordig nog gebruikt wordt voor dit doeleinde neemt af en heeft te maken met het feit dat er andere middelen op de markt zijn die beter zijn met het oog op verdoven.

Het blijft een interessante vraag die geregeld gesteld wordt. Wat is lachgas wordt hier in begrijpbare  taal uitgelegd.

Lachgas is een triviale benaming voor Distikstof(mono)oxide (N2O), voorheen ook wel stikstofoxidule genoemd. Vanuit scheikundig oogpunt gezien is lachgas een verbinding tussen stikstof en zuurstof. Tegenwoordig valt lachgas onder de Warenwet.

Lachgas is volledig kleurloos en heeft een licht zoete smaak en geur. Het betreft een gas en wordt vanwege diverse eigenschappen gebruikt voor diverse doeleinden.

Lachgas is meestal verkrijgbaar in de welbekende slagroompatronen en in grote stalen flessen, ook wel cilinders genoemd.

De Lach Gas Concurrent levert de lachgas tanks en ballonnen, op datum en tijdstip van uw voorkeur.

Bij de levering zal een van onze medewerkers een uitgebreide instructie en uitleg geven voor een veilig, verantwoord en lucratief gebruik. Uw medewerkers voorzien de bezoekers zelfstandig van ballonnen.

Bij afsluiting van de festiviteiten worden de flessen op een door u te bepalen datum en tijdstip opgehaald.

Meer informatie: Wij informeren u graag verder u kunt ons bereiken via mail, telefoon of voor een fysieke afspraak.